Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
Beyinler Arası İletişim
Beyinler arası iletişim: Beyin elektromanyetik alanlarının olası rolünü potansiyel hipotezlerle açıklayan makalelerin ve yayınların derlenmiş halini özetler ve açıklamalarla sunum haline getirdim. Öncelikle makaleyi okuyarak bilmediğim terimleri ve makalenin atıfta bulunduğu yaklaşımları araştırarak kapsamlı bilgi edindim. Daha sonra temel olarak bahsetmek istediğim başlıkları seçerek sunum süresine göre değineceğim konuları ayarladım. Bunu yaparken derleme makalesinde de özellikle üzerinde durulan noktalara öncelik vermeye çalıştım. Sunumda özellikle Manyetik Alan’a ve beynimizin manyetik alan gücüne değindim. Buna ek olarak manyetik alanın iletim yolaklarından ve retinamızda MA oluşturan kriptokrom proteinlerinden kısa bahsettim. Beynimizdeki bilinçaltı merkezlerinin ve ayna nöronların günümüzde Bilgisayar Beyin Arayüzü sistemlerinin kullanılmasında ne şekilde yarar sağladıklarından da bahsederek sunumumu sonlandırdım. Kaynakça: Brain-to-brain communication: the possible role of brain electromagnetic fields (As a Potential Hypothesis) - Ehsan Hosseini
2021-05-29 00:00:00
  • Efaptik iletim
  • kriptokrom proteinleri
  • manyetik alan
  • telepati
  • fMRI

İkinci
Hilal Yolak