Yönetim Kurulu
 

UluBAT 6. DÖNEM YÖNETİM KURULU
yonetim@ulubat.org

Yaz Stajları


Yaz stajları, Türkiye ve KKTC’deki UluBAT Yaz Stajlarına katılan tüm fakülteleri kapsayan gönüllü bir staj değişim hareketidir. Böylece ülkemizin çeşitli fakültelerinden yeni arkadaşlıklar edinme şansı elde edeceğimiz bu etkinlikte gelecekteki çalışma arkadaşlarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulacağız.

Devamını Oku...
UluBAT Blog
 

UluBAT Medya Koordinatörlüğü tarafından yönetilen bu sistem basit bir blog sistemi olmanın yanı sıra elektronik bir dergi olma amacı taşımaktadır. Kullanımı oldukça basit bir sistem olup UluBAT üyesi bir çok yazar tarafından desteklenmektedir. Çiçeği burnunda sistemimizle tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi,ve diğer sağlık bilimleri bölümlerinden öğrencilerin sesi olmayı amaçlamaktayız. 

UluBAT Blog'a Gidin...
UluBAT Dergi
UluBAT Dergi'ye ulaşmak için tıklayınız.
 
Bilim Zirvesi

Yıl içerisinde onlarcası yapılan bu kongrelerde ödül almış sunumların bir arada toplanıp tekrar sunulduğu bir organizasyondur kısaca UluBAT Bilim Zirvesi. Tabiri caizse “Kongrelerin Şampiyonlar Ligi” denebilir.

Devamını Oku...
Etkinlik Listesi
UluBAT Etkinlik Sistemi ile yıl içerisinde üye topluluklarımızın düzenlemiş oldukları kongre ve benzeri etkinlikleri bir arada filtrelenebilir şekilde bulabilir ve katılmak istenilen kongreleri filtreleme yaparak belirleyebilirsiniz.

Etkinlik Sistemi...
UluBAT Özet Sistemi


UluBAT Özet Sistemi, Yıl içerisinde düzenlenen kongrelerdeki sunum özetlerinin bir arada toplandığı bir veritabanıdır. Çıkış noktası, Türkiye’de gençler tarafından yüzlerce araştırma yapılmasına karşılık bunların hiçbirinin kayıt altında tutulmaması sonucu sürekli benzer çalışmaların yapılması, ilerlenememesidir. Belki de Türkiye’den hiç guideline çıkmamasının sebebi budur. Bunu önleyebilmek için yapılan araştırmaların abstractlarının (özet) paylaşılacağı, herkesin görebileceği bir sistem oluşturulmak istenmiştir. Böylece birikimli bir şekilde ilerleme sağlanabilir, özgün çalışmalar ortaya çıkarılabilir.
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları
 
 

UluBAT GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULLARI


UluBAT Danışmanlar Kurulu
 

UluBAT DANIŞMANLAR KURULU


Ulubat Hakkında

UluBAT NEDİR?

UluBAT (Ulusal Bilimsel Araştırma Toplulukları);

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faal üye olan toplulukların ve tıp fakültesi öğrencilerinin birbirleri ve toplulukları ile olan iletişimlerini güçlendirmek, toplulukları ve öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek, yapılan araştırmaların çeşitlendirilmesini sağlamak, araştırmaları desteklemek ve yapılan organizasyonlarınstandartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelmiş öğrenci toplulukların oluşturduğu ulusal bir birliktir.

Vizyon

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal/uluslararası platformlarda bilimsel anlamda daha etkin olması ve bilime katkılarının arttırılması.

Misyon

  • Bilimsel araştırma yapan toplulukları ULuBAT çatısı altında toplamak
  • Bilimsel araştırma topluluklarını saygınlaştırmak
  • Tıp fakültesi öğrencilerinin bilime katkılarını arttırmak
  • İletişimi , bilimsel araştırmayı, organizasyon kalitesini arttırmak ve bu sayede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 1 numaralı öğrenci bilim topluluğu olmak
  • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası mecrada temsil etmek
Neler Yapıyor?

Bilim Zirvesi, Yaz Stajları, UluBAT Özet Sistemi, UluBAT Blog gibi etkinliklerle bilimsel araştırma topluluklarını daha kapsamlı ve tüm ülkeye yayılan bir biçimde birleştirmektedir. Bilim Zirvesi, tüm Türkiye’de o yıl içerisinde yapılan tıp öğrenci kongrelerinde ödül kazanan çalışmaların sunulduğu bir kongredir. En iyiler burada yarışır. UluBAT Özet Sistemi ise şu an yapım aşamasındadır. Çıkış noktası, Türkiye’de gençler tarafından yüzlerce araştırma yapılmasına karşılık bunların hiçbirinin kayıt altında tutulmaması sonucu sürekli benzer çalışmaların yapılması, ilerlenememesidir. Belki de Türkiye’den hiç guideline çıkmamasının sebebi budur. Bunu önleyebilmek için yapılan araştırmaların abstractlarının (özet) paylaşılacağı, herkesin görebileceği bir sistem oluşturulmak istenmiştir. Böylece birikimli bir şekilde ilerleme sağlanabilir, özgün çalışmalar ortaya çıkarılabilir diye düşünülmüştür. Ayrıca UluBAT aracılığıyla Türkiye’de yapılan tüm tıp öğrenci kongreleri toplu bir biçimde etkinlik listesi ve takvimi şeklinde duyurulmakta, tanıtılmaktadır. Böylece ülkemizin her yerinde yapılan bilimsel etkinliklerden haberimiz olmaktadır. Her yıl 2 kere UluBAT Genel Kurulu düzenlenmektedir. UluBAT’a bağlı olan tüm topluluklar temsilcileriyle katılır, Türk Tıp öğrencileri olarak nasıl daha iyiye gidilebileceği konuşulur. Ayrıca bilgi alışverişleri de sağlanmış olur, topluluklar etkinliklerini tanıtır. Bu kurullarda tüm ülkeden güzel arkadaşlıklar kurulur, ortaklıklar sağlanır. UluBAT gerek bilimsel gerek sosyal anlamda tüm Tıp öğrencilerinin toplu olarak daha iyiye gidebilmesi, bilimsellikte üst standartlara çıkabilmesi için çalışan, sistematik bir biçimde işleyen güzel bir oluşumdur.